Bizlere mobil uygulamalarımzdan indirerek ulaşabilirsiniz

s

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000

Kullanıcı Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, bir ödeme hizmet sağlayıcısı olan Paywoow Elektronik Ticaret LTD. ŞT.(PAYWOOW) sizin aranızda yapılan bir anlaşmadır ve PAYWOOW hesabı aracılığıyla PAYWOOW  sistemleri üzerinden sunulan tüm hizmetler için geçerlidir.

Onayınızla beraber tüm ortamlarda, kapsama alınan tüm şart ve koşulları kabul etmiş, bunlara uyacağınızı beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. PAYWOOW kullanıcılarının çeşitli ödeme seçenekleri ile para yatırarak karşılığında sahip oldukları elektronik bakiyeyi yalnızca ONLINE OYUN VE OYUN BENZERİ UYGULAMALARDA sektöründe hizmet sunan üye işyerleri ürün/hizmetlerini satın almak için kullandıkları bir sistem olup kullanıcılar banka havalesi EFT, ATM, kredi kartı, mobil ödeme veya hızlı ödeme seçenekleri ile bu işlemlerini gerçekleştirebilirler. PAYWOOW’ tarafından sunulan bu hizmetler web, mobil, fiziksel vb. olmak üzere PAYWOOW’un sunduğu herhangi bir ortamdan alınabilir.

2. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

2.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları PAYWOOW ve Kullanıcı’dır.Bu Sözleşme’de Kullanıcı ve PAYWOOW ayrı ayrı olarak ve tek başına “Kullanıcı” ve “PAYWOOW” şeklinde; birlikte ise “Taraflar” olarak anılır ve adlandırılır.

2.2. İşbu Sözleşme kapsamında “Uygulama’da sunulan herhangi bir hizmeti kısmen veya tamamen, geçici veya süreklilik arz eden bir şekilde; kendi adına ve hesabına yahut başka kişi veya kurumların nam ve/veya hesabına her ne suretle olursa olsun edinen veya yararlanan tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

2.3. Bu Sözleşme Taraflar’ın arasında hiçbir suretle herhangi bir işbirliği ilişkisi,  herhangi bir ortaklık ilişkisi veya başka her ne ad altında olursa olsun PAYWOOW’dan Kullanıcı’ya herhangi bir hak devri sonucu doğuran hukuki muamele olarak vasıflandırılamaz.

3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI

3.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, Mobil uygulamadamızdan üye olarak ve güvenlik sistemimizden kişi kendi olduğunu doğruladıktan sonra, PAYWOOW’un sunduğu hizmetlerden herhangi birine konu içeriğe hesap bilgisi oluşturarak, erişim sağladığı andan itibaren hukuken Taraflar’ı bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren işbu Kullanıcı tarafından okunmuş, anlaşılmış ve onaylanmış kabul edilerek yürürlük kazanmış olur. Kullanıcı bu Sözleşme’yi kabul etmekle, PAYWOOW’un Sözleşme konusu ile bağlantılı sunduğu diğer tüm politika, kural vb. her ne isim altında olursa olsun düzenlemeleri de kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı Mobil uygulama içeriklerinden ve/veya PAYWOOW’un hizmetlerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca işbu Sözleşme yürürlükte kalır.

3.2. PAYWOOW, Kullanıcı’nın, bu Sözleşme koşullarından ve bağlantılı düzenlemelerden herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde Kullanıcı’nın hesap veya hesaplarını veya PAYWOOW hizmetlerine herhangi bir şekilde erişimini geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi Sözleşme’yi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.

4. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ

4.1. PAYWOOW, işbu Sözleşme’de, mobil uygulamada kullanılan teknolojiler, sunulacak olan yenilik ve iyileştirmeler, sunulacak olan yeni hizmet ve içerikler, mevzuat değişikliklerinin zorunlu kıldığı yükümlülükler, güncellemeler, mevcut hizmet ve içeriklerde yapılacak kısmi ve bütünsel değişiklikler yahut bunlara benzer sebeplerle kısmen veya tamamen güncelleme yahut değiştirme hak ve yetkisini haiz olup bu gibi hallerde Sözleşme, mobil uygulama üzerinden Kullanıcı’ya güncel haliyle ve bilgilendirme yapılarak sunulacaktır ve işbu değişiklikler kural olarak yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

4.2. Kullanıcı, PAYWOOW’un bu bende konu şekilde yaptığı değişiklikleri veya güncellemeleri; PAYWOOW tarafından kendisine doğrudan bilgilendirmede bulunulmuş olması veya değişikliklerin yahut güncellemelerin vukuundan sonraki bir tarihte mobil uygulamada erişim sağlaması veya buradaki herhangi bir içerik/hizmetten doğrudan veya dolaylı şekilde yararlanmış olması halinde haberdar edilmediğini yahut söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanmasının mümkün olmadığını / olmayacağını iddia, talep veya beyan edemez.

5. PAYWOOW HİZMETLERİ ve KULLANIM KOŞULLARI

5.1. Ödeme Hizmetleri

5.1.1. PAYWOOW sadece bayiliğini aldığı mobil platformlardan ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Paywoow Hizmetlerini oluşturmak, düzenlemek, sürdürmek ve kullanıcılarına mobil üzerinden, mobil ortamda ya da fiziksel platformlarda sunmak yoluyla bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak hareket eder.

5.1.2. Kullanıcı: Uygulamaya 3d security ,Mobil imza ,Parmak izi tanımlama ile giriş (kullanıcının parmak izi kayıtta tutulmaz),kullanıcı kimliği ile birlikte Selfie çekimi  kimlik doğrulama ve hesap sahibi adı ile kullandığı kartların adının eşleşmesi(başkasının kartından işlem yapamama) gibi alınan tüm kişisel güvenlik önlemi ile erişim sağlayarak , dijital ürününü almaktadır  ve kullanıcı bunları kabul eder. Diğer uygulamada hesabına tanımlandığı dijital ürünü başka platformlarda hesabına tanımlandığı anda geri çekilemez; herhangi geri çekim talebi veyahut bu işlemi ben yapmadım demenin önüne geçmesi adına oluşturulmuş güvenlik önlemidir. Kullanıcı bunu bilir ve kabul ederek satın alma işlemlerini gerçekleştirir.

5.1.3 Şayet dijital ürün kullanıcıya kullandığı platformda hesabına tanımlanmamışsa bu hakkı talep edebilir. Anlaşmalı olduğumuz uygulamalarda bu bakiyenin kullanıcının hesabına düşüp düşmediğinde hem bizim hem anlaşmalı uygulama tarafından teyit edilir.

5.2. Para(Bakiye) Yükleme

5.2.1. Kullanıcı PAYWOOW ile elektronik bir cüzdan hesabına sahip olur. Yüklediği miktarı istediği tarih ve zamanlarda diğer plartformlardaki hesabına tanımlayabilir. Ama yüklediği bakiyeyi geri çekemez. Bu hesap PAYWOOW’un belirlediği ve tüm hizmete sunulan farklı araç ve imkanlardan oluşabilir. 

5.2.2. Kullanıcı söz konusu elektronik cüzdanı yalnızca ONLINE OYUN sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerinden ürün ve/veya hizmet satın alınması amacıyla kullanabilir. (Örn: oyunlarda ihtiyaç duyulan araç veya gereçlerin satın alınması) Bu alan dışında başka herhangi bir ürün ve/veya hizmetin alımı için kullanılması, takas/transfer edilmesi yasaktır.

5.2.3. Kullanıcı sunulan bu araçları kullanarak PAYWOOW hesabına limitlere bağlı kalmak suretiyle bakiye yüklemesi yapabilir. Bu araçlar banka hesapları, kredi kartı başta olmak üzere her türlü kart, elden ödeme noktaları, hızlı ödeme seçenekleri, mobil ödeme vb. olabilir.PAYWOOW bu araçları genişletmek ya da daraltmak hakkını saklı tutar.

5.2.4. Kullanıcılar işbu 5. Madde kapsamında bahsi geçen hizmetlerin kullanımı için PAYWOOW’a kayıt olunan telefon numarası ile her işlemde taraflarına gönderilebilecek SMS’leri, bildirimleri, benzeri sebeplerden dolayı alacakları aramaları kabul ederler.

5.3. İade Edilen Ödemeler ve İtiraz Süreci

5.3.1. İade Edilen Ödemeler: Üye işyerleri tarafından herhangi bir sebep yüzünden tahsil edilmeyen, iade edilen ve/veya reddedilen bir ödeme bakiyenize ya da kullandığınız ödeme yönteminize/aracınıza iade edilir. Tahsil edilmeyen bir ödemenin Kullanıcı tarafına iade edilmesi, üye işyerinin ödemeyi iade etmesinden ibarettir ve Üye İşyerinin iade politikalarına bağlıdır. İlgili tutar direkt olarak kullanıcının PAYWOOW hesabına yüklenir.

5.3.2. İtiraz

5.3.2.1 PAYWOOW, Alınan ürün/hizmetin arıza, hatalı ya da eksik olması durumlarında taraf değildir. İşbu madde de belirtilen itiraz prosedürü “PAYWOOW” sistemlerini kullanmadığını iddia eden kişiler ve PAYWOOW sistemleri nedeni ile eksik ya da hatalı işlem olduğunu iddia eden kullanıcılar için geçerlidir. Kullanıcı hesabını yönetmek ve işlem tanımlamak için seçilen ödeme aracına göre her defasında sistemden SMS doğrulaması alınabilir. Buna rağmen gerçekleşmiş olduğu iddia edilen bir ödeme konusunda itiraz etme hakkı vardır. Bu tür bir itiraz ile karşılaşıldığında, PAYWOOW önceliklerine göre aşağıdaki prosedürü takip etmektedir:

Kullanıcı’nın/kullanıcı hesabının ilgili ödemeyi yaptığından emin olunur.

Karşılığında ürün/hizmet alınması durumu hakkında üye işyerinden bilgi istenir.

Ürün/hizmet üye işyerine geri dönmeyecek şekilde sürecin içine dahil edilmişse, Kullanıcı’nın iddia ettiği şekilde ürünü kullanmamış olması durumu ve işlem sırasına göre gerçekleşme şekilleri araştırılır. Sisteme ilişkin bir hata/yanlış tespit edilirse, PAYWOOW Kullanıcı’ya söz konusu tutarı geri öder. Ancak sistemde herhangi bir teknik sorun tespit edilemez ise  PAYWOOW hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez; Kullanıcı tarafından PAYWOOW’a karşı doğrudan/dolaylı herhangi bir şekilde talep veya dava yöneltilemez.

3. PAYWOOW kötü niyetli itirazlar nedeni ile tüm dava ve şikâyet haklarını saklı tutar.

6. KULLANICI HESABI, KULLANIMI ve GÜVENLİĞİ

6.1. Kullanıcı, Mobil uygulama ve PAYWOOW hizmetlerinden yararlanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi ve bu bilgileri güncel tutmayı kabul ve taahhüt eder. Bu bağlamda,PAYWOOW hizmetlerinden yararlanmak için ön şart, Kullanıcı’nın kendisine ait bir cep telefonu numarasına sahip olmasıdır.Kullanıcı kayıt olurkende onay sms (doğrulama kodu) alır.Diğer yandan, PAYWOOW tanımlı operasyonlar ve diğer işlemler için kullanıcıların birtakım bilgilerine ihtiyaç duyulabilir. PAYWOOW hizmetlerinin birçoğu için kimlik doğrulaması yapılması gerekmektedir. Bu başta bankalar olmak üzere, diğer çözüm ortakların, işbirliği yapılan sağlayıcıların ve tedarikçilerin isteği üzerine gerçekleşmektedir. Gerekli görülen her noktada PAYWOOW tüm Kullanıcılar için bu doğrulamayı yapmak adına yetkilendirilmiş olup bu doğrulama kapsamında Kullanıcılara yöneltilen sorular ve zaman içinde bu soruların değişmesi konusu tamamıyla PAYWOOW’un inisiyatifinde bulunmaktadır. Tüm bunların dışında, Kullanıcı daha kolay bir ödeme yapısını kullanmak adına sahip olduğu diğer ödeme araçlarını PAYWOOW hesabına bağlayabilir. Bu hallerde, GPay tarafından bazı bilgilerin tevdi edilmesi zorunlu kılınabilir. (Örn: adres tanımlamadan fiziksel ürün siparişi vermek adına daha önceden adres bilgisi verilmesi)

6.2. Kullanıcı, hesabı ve PAYWOOW hizmetlerinden yararlanırken vermiş olduğu diğer tüm bilgilerinin güvenliğini sağlamak bakımından ilk derecede ve doğrudan sorumlu olduğunu; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde PAYWOOW’a karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Diğer yandan, PAYWOOW tarafından hizmetlerinden gereği gibi istifade edilmesi ve kullanıcı hesap ve bağlantılı kişisel verilerinin korunması, saklanması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır.

6.3. Kullanıcı GPay hizmet ve içeriklerinden yararlanmak amacıyla kullandığı yukarıda bahsi geçen tüm bilgileri özenle kullanıp korumak, herhangi bir üçüncü kişi veya kurumla paylaşmamak ve gizli tutmakla mükelleftir. Herhangi bir güvenlik ihlalinin varlığı halinde derhal bu hususu PAYWOOW’a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.4. Kullanıcı’nın, Mobil Uygulamdaki Kullanıcı hesabının erişim bilgilerini veya diğer yetkilerini her ne suretle olursa olsun üçüncü bir kişi veya kuruma geçici veya kalıcı bir şekilde kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Buna aykırı kullanımların söz konusu olması halinde kendisine Kullanıcı hesabı kullandırılan kişi veya kişiler PAYWOOW tarafından tespit edilebilir ve bu durumda ilgili hesap ve bağlantılı hizmetlere erişimi kalıcı veya sürekli şekilde askıya alınarak kullanım sonlandırılabilir.

6.5. Kullanıcı, PAYWOOW hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, Kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak PAYWOOW aleyhine veya PAYWOOW’a karşı herhangi bir talepte bulunamaz. Aksi halde, yukarıdaki bentte yer alan yaptırımlara tabi tutulabilir.

6.6. Kullanıcı hesabının 3. kişi veya kurumlara kullandırılması eylemlerinin sonuçlarından hesap sahibi tek başına sorumludur. Böyle bir durumda başkasının Kullanıcı hesabını her ne suretle olursa olsun kısmen veya tamamen, geçici veya devamlı suretle kullanma eyleminde bulunan kişiler buna istinaden PAYWOOW’a karşı herhangi bir hak veya talep ileri süremez.

6.7. İşbu madde kapsamında bahsi geçen her nevi yetkisiz erişim ve kullanımlar hukuka aykırı addedildikleri ölçüde yetkili resmi merciler nezdinde yasal yaptırımlara tabi tutulabilir.

6.8. Kullanıcı, hesabını 3. Kişi veya kuruma kullandırmasının yukarıda belirtilen şekilde sonuçlar doğurabileceğini ve bu halde tüm bu sonuçlardan hesabını kullandırdığı kişiler ile birlikte veya münferiden sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı hesaplarını yetkisiz kullanan kişiler, bu Sözleşme kapsamında hesap sahipleri ile birlikte veya münferiden PAYWOOW’a karşı sorumludur fakat bu kimselerin bu Sözleşme’nin tarafı olduklarını iddia veya talep etmeleri mümkün değildir. Bu türde yetkisiz erişim ve kullanımları gerçekleştirenler bu Sözleşme anlamında Kullanıcı’ya tanınan hak ve sıfatlara sahip olamaz.

6.9. Kullanıcı, PAYWOOW tarafından sunulan içerik ve hizmetlerin kullanımı sırasında bağlı bulunduğu yargı bölgesine özgü tüm kanun, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelere uygun davranmakla mükelleftir. Kullanıcı’nın işbu düzenlemelere aykırı hareketleri bakımından PAYWOOW’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.10. Kullanıcı, Mobil Uygulama’da sunulan hizmet ve içeriklerin her birini tabi olduğu kullanım şart ve koşullarına uygun şekilde edineceğini taahhüt eder. Buna aykırı her nevi üçüncü taraf araç, program, yazılım veya unsurlarını kullanmamayı, Mobil uygulama’da ve PAYWOOW hizmetleri içeriğine ilişkin ilişkin “hack”, “hile”, “bot”, “hile dosyası”, “mod” ve veya otomasyon programları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, içerikle veya içeriğin yazılım unsurlarından herhangi bir kısmıyla veya tamamıyla herhangi bir şekilde etkileşime giren yetkisiz üçüncü taraf programlarının veya yazılım ve PAYWOOW’un arasındaki herhangi bir iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya içerik hakkındaki bilgileri kaydetmek için içerik tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak içerik hakkında bilgi toplayan üçüncü taraf programlarını kullanmayacağını; aksi durumda PAYWOOW tarafından yukarıda bahsi geçen yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve söz konusu eylem hukuka aykırı olduğu için hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul eder.

6.11. Kullanıcı tarafından Mobil Uygulama üzerinden sunulan içerik veya hizmetlerden istifade edilmesi için gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Bu bağlantı ve donanıma sahip olunması ve bunların temini münhasıran Kullanıcı’nın yükümlülüğündedir. Bu bağlamda, PAYWOOW, internet bağlantısı, altyapı veya donanımla ilgili her nevi aksaklık bakımından sorumluluk kabul etmez.

6.12. PAYWOOW, Uygulama içerik ve/veya hizmetlerinin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile Kullanıcı hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan sorumlu tutulamaz.

6.13. Mobil Uygulama, Uygulamada yayınlanan ve PAYWOOW hizmetleri ile bağlantılı her nevi içerik aksi belirtilmedikçe PAYWOOW’un münhasır mülkiyetindedir. Kullanıcı’nın, Site’den veya bağlantılı platformlardan edindiği PAYWOOW hizmetlerinin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına, PAYWOOW tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Bu bağlamda, Kullanıcı’nın, edindiği hizmet ve/veya içerikleri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, kopyalaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması bu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilir. Kullanıcı edindiği PAYWOOW hizmetlerini ticarete konu edemez, gelir elde etmek amacıyla kullanamaz. Buna aykırı kullanımların PAYWOOW tarafından tespiti, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.

6.14 . Uygulama’da erişim sağlanan reklamlar dahil olmak üzere üçüncü kişi içeriklerine bağlantı sağlanabilir. Bu içeriklere erişim sağlamak veya bunu kullanmamak tamamen Kullanıcı’nın tasarrufundadır. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişiye ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşulları sahiplerince belirlenir. PAYWOOW, Uygulama’dan erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişilere ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığından bu içeriklerden sorumlu tutulamaz ve bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık PAYWOOW’a karşı ileri sürülemez.

6.15. PAYWOOW, kullanıcı tarafından mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe PAYWOOW, kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7. SINIRLANDIRILMIŞ SORUMLULUK

7.1. PAYWOOW BİR BANKA, BİR SATICI KURUM YA DA BIR LOJİSTİK SERVİS SAĞLAYICI FİRMA DEĞİLDİR. ONLINE OYUN SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ANLAŞMALI ÜYE İŞYERLERİNE AİT ÜRÜN VE/VEYA HİZMETLERİN EDİNİLMESİ AMACIYLA ÖDEME YAPMANIZI SAĞLAYAN BİR HİZMET SUNUCUSUDUR. BU BAĞLAMDA, PAYWOOW’İN TEK SORUMLULUĞU KULLANICININ İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ÖDEME YA DA TRANSFER İŞLEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİDİR. BU ÖDEME KARŞILIĞINDA SAHİP OLUNMASI BEKLENEN ÜRÜN/HİZMET/FAYDADAN SADECE VE SADECE KULLANICI SORUMLUDUR. BU HUSUSTA HİÇBİR ŞEKİLDE PAYWOOW SORUMLU TUTULAMAZ.

PAYWOOW,  hizmetleriyle ödemesi gerçekleştirilen ürün ve/veya hizmetler üzerinde denetime sahip değildir ve bu nedenle Kullanıcı’nın birlikte iş yaptığı alıcının veya satıcının bir işlemi gerçekten tamamlayacağının garantisini vermez.

PAYWOOW TARAFINA YAPILAN ŞİKAYETLERİ/BİLDİRİMLERİ BUNDAN SONRAKI ÜYE İŞYERİ SEÇİMLERİNDE KABUL MANTIĞINI GELİŞTİRMEK ADINA BİLGİ AMAÇLI SAKLAR VE KULLANIR.

7.2. PAYWOOW, ZAMAN VE SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ İLE SINIRLI OLMAKSIZIN; HİÇBİR HAL VE ŞART ALTINDA, AKDİ, HAKSIZ FİİL NİTELİĞİNDE, OBJEKTİF SORUMLULUK VEYA DİĞER HİÇBİR HUKUKİ SORUMLULUK DÜZENLEMESİNE VEYA PRENSİBİNE DAYANILARAK; PAYWOOW’UN İLGİLİ ZARARLARIN GERÇEKLEŞME OLASILIĞINDAN HABERDAR OLDUĞU VEYA HABERDAR OLMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA DAHİ VE/VEYA BU ŞEKİLDE BİR İDDİA VEYA TALEPTE BULUNULARAK; PAYWOOW UYGULAMA’NIN, İÇERİKLERİNİN ve HİZMETLERİNİN KULLANICI TARAFINDAN KULLANIMI VEYA YANLIŞ KULLANIMINDAN KAYNAKLI HER NEVİ DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, SONUÇ ODAKLI, KİŞİSEL, CEZAİ VEYA ÇOKLU ZARAR TAZMİNATLARINDAN; HER TÜR AĞIR İHMALDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN VE SONUÇLARDAN ÖTÜRÜ KULLANICI’YA VEYA KULLANICI İLE OLAN İRTİBATINDAN NEŞET EDEN HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

7.3. KULLANICI, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU HAK VE YETKİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İHLALİ HALİNDE BU İHLALDEN ÖTÜRÜ, İHLAL EYLEMİNDE BULUNANLARA MUKABİL DAVA İKAME ETME VEYA ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKINI HAİZDİR. BU GİBİ DURUMLARDA GPAY, KULLANICI’YI, RESMİ MAKAM VE MERCİLER NEZDİNDE İLGİLİ HAKKININ VEYA YETKİSİNİN DAYANAĞI OLAN VARSA UHDESİNDEKİ DİJİTAL VERİ VE DELİLLERİN, YASAL SAKLAMA SÜRESİ İÇİNDE VE RESMİ MAKAM VEYA MERCİLER TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ ŞARTIYLA, BUNLARI SUNARAK, HER ZAMAN DESTEKLER.

8. TAZMİNAT VE RÜCU HAKKI

KULLANICI, İŞBU SÖZLEŞME’YLE, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK KULLANICI’NIN HATASI İLE İLİŞKİLİ ŞEKİLDE VEYA KULLANICI’NIN PAYWOOW HİZMETLERİNİ KULLANIMINDAN YAHUT KÖTÜYE/HATALI KULLANIMINDAN KAYNAKLI BİÇİMDE; UYGULAMA GİZLİLİK İLKELERİ VEYA DİĞER BELGE VE KURAL DÖKÜMANLARINI İHLAL ETMESİNDEN ÖTÜRÜ OLUŞAN HER NEVİ DAVALAR, İDDİALAR, ZARARLAR, KAYIPLAR, SORUMLULUKLAR VE MASRAFLARA KARŞI, BUNLARIN TAMAMININ BİZZAT VE TEK BAŞINA KENDİSİ TARAFINDAN KARŞILANACAĞINI VE PAYWOOW’U BU NEVİ GİDERLERDEN MUAF KILACAĞINI KABUL EDER.

9. GARANTİDEN MUAFİYET

9.1. PAYWOOW, UYGULAMA, HİZMET VE İÇERİKLERİNE DAİR KULLANICI’YA YÖNELİK OLARAK; AYIBA, ZAPTA, ÜÇÜNCÜ KİŞİ MÜLKİYETİNE, FİKRİ HAK SAHİPLİĞİNE, DEVAMLILIĞA, DOĞRULUĞUNA, GÜVENİLİRLİĞİNE, KALİTESİNE, KESİNTİSİZLİĞE, SAYILANLARIN OLDUĞUNDAN BAŞKA BİR VASFINA VEYA VARLIKLARININ VEYA YAYINLARININ DEVAM ETTİĞİ SÜRENİN DIŞINDA KALAN ZAMAN DİLİMİNE DAİR HERHANGİ BİR TAAHHÜT VEYA GARANTİ VERMEZ.

9.2. YUKARIDAKİ HÜKÜM, PAYWOOW’UN SAYILANLARA DAİR KASITLI EYLEMLERDE BULUNDUĞU, BULUNACAĞI, BU ŞEKİLDE HEDEFLER VE UYGULAMALAR GÖZETTİĞİ YAHUT GÖZETECEĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ.

10. MÜCBİR SEBEPLER

PAYWOOW, mücbir sebepler, Türk veya ilgili yabancı resmi makamlar tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen, geciktiren veya imkansız kılan yasa ve düzenlemeler, internet alt yapısında oluşabilecek sorunlar, doğal afetler, savaş, terör saldırıları, ayaklanma, ambargo, mülki veya askeri idarelerin uygulamaları, yangın, sel, kaza, grev, lokavt veya ulaşım imkanlarının kısıtlanması, yakıt, enerji, işgücü veya malzeme sıkıntıları gibi PAYWOOW un kontrolü dışında oluşan ve önceden tahmin edilmesi pek güç sebep ve olaylar nedeniyle işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın PAYWOOW’un kontrolü dışında meydana gelen olaylardan dolayı gecikmelerden veya işbu Sözleşme’yi ifa edememekten hiçbir şekilde sorumlu olmaz.

11. KISMİ GEÇERSİZLİK

İşbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde, söz konusu hüküm tarafların niyetini etkileyecek şekilde müsaade edilen en son dereceye kadar söz konusu hükmü uygulanabilir kılmak için gerektiği ölçüde yeniden düzenlenecektir ve işbu Sözleşme’nin kalan kısmı bundan etkilenmeden tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.  Ancak ilgili hükmün yeniden düzenlenemeyeceğinin tespit edilmesi durumunda ilgili hükmün bu şartlardan ayrılabilir olduğu kabul edilecek ve geri kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

12. TEMLİK ve NAKİL

12.1. Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında veya Uygulama’da sunulan hizmet veya içeriklerin üzerinde doğrudan veya dolaylı şekilde sahip olduğu hiçbir hak veya yetkiyi PAYWOOW’un yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü kişi veya kurumlara devredemez.6 (altı) ay süresiyle kullanılmayan Kullanıcı hesabı dondurulur, Kullanıcı’ya sunulan bir güvenlik adımı ile istenildiği zaman hesabın tekrar açılması sağlanabilir.

12.2. PAYWOOW, bu Sözleşme kapsamında Sitesi ve sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

13. YETKİ

PAYWOOW ile Kullanıcı arasında PAYWOOW tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

14. BAŞLIKLAR VE YORUM

İşbu Sözleşme’de kullanılan madde başlıklarına sadece okuma ve anlaşılma kolaylığı sağlanması amacıyla yer verilmiştir. Madde başlıkları Sözleşme’nin yorumlanmasında dikkate alınmaz ve başka herhangi bir hukuki sonuç doğurmaz.

15. SÖZLEŞMENİN ETKİSİNİN YORUMLANMASI

İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi, PAYWOOW ve Kullanıcı arasında akdedilerek tatbik edilmesi veya Kullanıcı’nın Uygulama veya PAYWOOW hizmetlerini kullanması Kullanıcı ve Uygulama arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi yaratmaz; bu şekilde bir yoruma mesnet gösterilemez. İşbu Sözleşme, taraflarının arasında varsa daha evvel akdedilen diğer akdi ilişkileri, bu Sözleşme hükümleri ile çatışmadığı ölçüde etkilemez.

16. FERAGAT EDİLMEZLİK

PAYWOOW’un işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü uygulamaması, hiçbir durumda ilgili hükümden şu anda veya gelecekte feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak veya hiçbir şekilde taraflardan herhangi birinin ilgili hükmü veya diğer hükümlerden herhangi birini uygulama hakkını etkilemeyecektir.

PAYWOOW’un işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünden veya şartından kesin olarak feragat etmesi söz konusu hükme veya şarta gelecekte uygun hareket etme yükümlülüğünden de feragatini teşkil etmez.

17. FİKRİ MÜLKİYET

17.1Bağımsız yaratılmış bilgisayar programının araişlerliğini gerçekleştirmenin dışında diğer amaçlar için kullanılmasına, bağımsız yaratılmış bilgisayar programının araişlerliği için gerekli olduğu durumlar dışında başkalarına verilmesine, ifade ediliş bakımından esastan benzer bir bilgisayar programının geliştirilmesi, üretilmesi veya pazarlanması veya fikri hakları ihlal eden herhangi diğer bir fiil için kullanılmasına izin verilmemektedir.

17.2Eser sahibinin veya bağlantılı hak sahibinin kanun tarafından tanınan hakları, mutlak hak niteliğinde olup, herkese karşı ileri sürülebilmektedir. Bu haklar, hak sahiplerinin izni olmadan ve hukuka uygunluk sebeplerinin bulunmadığı hallerde, üçüncü kişiler tarafından ihlal edilirse, bu kişilere karşı hukuk ve ceza davaları söz konusu olabilecektir. Bu kapsamda; mali ve manevi hakları ihlal edilen hak sahibi, ihlal eden kişilere karşı FSEK md.66/1 uyarınca Tecavüzün Durdurulması davası açabilir. Bu  davanın açılabilmesi için,başlamış ve devam etmekte olan hukuka aykırı bir  fiilin olması gerekmektedir.Henüz alenileşmemiş bir program, eser sahibinin rızası dışında çoğaltılarak ve yayımlanarak umuma arz edilmişse veya eser sahibinin adı programa konulmamış/yanlış konulmuş/karıştırılmaya sebep olacak şekilde konulmuş ise, manevi haklara tecavüz sebebi ile Tecavüzün Durdurulması davası açılmaktadır. FSEK md.65/4 uyarınca; yine manevi haklar içerisinde, eseri haksız şekilde değiştirilen eser sahibi ayrıca; • eserin değiştirilmiş şekilde çoğaltılmasının yasaklanmasını, • yayım ve temsilinin yasaklanmasını, • tecavüz edenin, dolaşımda bulunan çoğaltılmış nüshalardaki değişiklikleri düzeltmesini veya bunların eski haline getirilmesini talep edebilir. Yazılımların farklı bir ad ile yayımlanması veya eser sahibinin rızası dışında bir kısım eklenerek yayımlanması halinde, esere yönelik bir saldırı söz konusudur. 

17.3 Mali ve manevi hakları zarar gören eser sahibi Tazminat Davası açma hakkına da sahiptir. Herhangi bir manevi hakkına tecavüz edildiği takdirde, manevi bir zarara uğramış olup olmadığına bakılmaksızın, eser sahibine bu hak FSEK md. 70 uyarınca tanınmıştır. Ayrıca, diğer davalar açılmış olsa bile, kural olarak, tazminat davası açılmasına herhangi bir engel olmadığı gibi, bu davalarla birlikte de açılabilmektedir. Mali haklar bakımından ise eser sahibi, TBK’nın haksız fiil hükümleri uyarınca tazminat talep etme imkânına da sahiptir. TBK’daki haksız fiil hükümleri dolayısıyla, kusur şartı aranmakta olduğundan, ayrıca bir zararın meydana gelmesinin ve zararla hukuka aykırı fiil arasında illiyet bağı olmasının da şartlar arasında aranacağı şüphesizdir [46], [47], [48 

17.4 FSEK md. 70/3’e göre, tecavüze maruz kalan kişi tazminat dışında, elde edilen karın kendisine verilmesini de isteyebilmektedir. Burada, tazminat talebinde aranan kusur şartı aranmamakta, elde edilen kar da tazminat kapsamında sayılmamaktadır. Bu talebi, tazminattan ayrı olarak talep edebilmek mümkündür. Literatürde bu durumun TBK md. 530 uyarınca Vekâletsiz İş Görme hükümlerine tabi olduğu ve hakları saldırıya uğrayan kişinin, işin yapılmasından doğan faydaların kendisine verilmesini talep edebileceği belirtilmektedir [4] [46] [28].

17.5  PAYWOOW ELEKTRONİK TİCARET LTD ŞTİ (PAYWOOW) marka ve isim tescil hakları alınmıştır. 36- 38 -42 sınıflarında kapsamı içinde ;

36- Finansal ve para hizmetleri 

38- Haberleşme Hizmetleri , Yayın hizmetleri , Ajans Hizmetleri 

42-Yazılım Tasarım Hizmetleri, (Arayüz ,algaritma ,amaç ve fikir işleyişi)

İçeriğine sahip olma üzere kapalı kaynak kodla yazılmış olup üreticinin ücretli olarak piyasaya sürdüğü, üzerinde üretici izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamayan lisanslı yazılımlardır. 

Fikri mülkiyet hakların korumaya alındığından,benzer yazılımın geliştirilmesi, üretilmesi veya pazarlanması veya fikri hakları ihlal eden durumlarda Eserin imhası ve Maddi tazminat açılabileceği belirtilmektedir.