Bizlere mobil uygulamalarımzdan indirerek ulaşabilirsiniz

s

Contact Info
198 West 21th Street, Suite 721
New York, NY 10010
youremail@yourdomain.com
+88 (0) 101 0000 000

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 Ön Bilgilendirme Formu
PayWoow Uygulaması üzerinden vermekte olduğunuz sipariş için yapacağınız
Mesafeli Satış Sözleşmesi (Sözleşme) öncesinde bilgi amaçlı olarak tarafınıza sunulmaktadır.
SATICI BİLGİLERİ :
Ünvan: PayWoow Elektronik TİC. LTD. ŞTİ (PayWoow)
Adres : Zuhal Çad. Ritim İstanbul Avm A5 Ticari Blok
Telefon: +90 850 308 7668
E-posta: info@paywoow.com
Vergi No: 8260808954
ÜRETİCİ BİLGİLERİ
Ünvan:
Adres:
Telefon:
E-posta:
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin yorumlanmasında aşağıdaki ifadeler, burada atfedilen anlamları taşımaktadır.PayWoow Elektronik Ticaret Ltd. Şti. ( PayWoow)Uygulama: PayWoow ait mobil ve diğer internet bağlantısı olan cihazlarda kullanılabilen PayWoow in müşterilerine sunduğu ürünlerin/hizmetlerin sipariş edilebildiği tüm fikri ve sınai hakları PayWoow ait olan uygulama.Müşteri: Taraflar arasında bu Form’da yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli satış sözleşmesi.Ürün: PayWoow’ hizmet verdiği bölgelerde, Uygulama’da yer alan seçenekler arasından, Müşteri tarafından seçilen ve PayWoow tarafından, Müşteri’ye sunulan hizmet veya dijital ürün.Uygulama üzerinden dijital ürün veya hizmetlere ilişkin sipariş talebi oluşturan Müşteri ve/veya PayWoow Sözleşme: Ürün satış fiyatı, ürünü toptan satın aldığımız platformu belirlediği fiyat aralığında satışını yapmak zorunluluğunuzdayız PayWoow. Aracı Ödeme Kanalıdır. Bu sistemin amacı üretici firmanın mali zarara uğramaması için geri çekimi önleme amaçlıdır. Ödeme seçenekleri Online ödeme ; kredi kartı banka kartı, havale yolu ile tek çekimdir.Satın Alma gerçekleştikten sonra dijital ürünün bayiliğini distribütorlüğünü aldığımız plartformdan müşterilerin aldığı ürünleri  o uygulamada ki ID’lerini girerek hesaplarına tanımlanmaktadır. Geri Çekim işlemlerini önlemek amacı ile geliştirdiğimiz sistemde müşterilerin giriş yaparken face id  touch id özelliklerini kullanılmıştır. Her ödeme işlemleri gerçekleştirilirken yüksek tutarlarda bu işlemi ben yapmadım itiraz hakkına sahip olmaması için müşterilerden banka güvenlikleri gibi elektronik imzalarını talep etmektedir. Müşteri hesabını ilk oluşturduğunda imzasını ve kimliğini onaylatarak işlemleri yapabilmektedir. Bu yüzden imzası sipariş işleminde otomatik hayalet olarak sipariş işleminde gelmektedir, kullanıcı aynı imzayı atarak ilerlemelidir. Yönetim Panelinde distribütor her siparişi incelemektedir.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. İşbu Sözleşme, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. ve 84. maddeleri uyarınca hazırlanmış olan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.
2.2. İşbu Sözleşmenin tarafları olan Satıcı ve Alıcı, işbu Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
2.3. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
3. GEÇERLİLİK VE SÜRESİ
3.1. İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler Alıcı tarafından satın alınan ürünlerin teslimine kadar geçerli olup bu hizmetten sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.
3.2. İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.
4. CAYMA HAKKI
4.1. Alıcı; malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içinde yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.
4.2. Satıcı, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek Sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı ve ürün bedelini Alıcı’ya ya da Paywoow Elektronik Tic. Ltd. Şti ’ye iade etmeyi taahhüt etmektedir.
4.3. Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/1 uyarınca cayma hakkının aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:
4.3.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
4.3.2. Tüketicinin istekleri, talepleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
4.3.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
4.3.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
4.3.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
4.3.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
4.3.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
4.3.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
4.3.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,
4.3.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.
5. YETKİLİ MAHKEME
5.1. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında ve çıkabilecek ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
5.2. İşbu Sözleşme elektronik ortamda Alıcı tarafından okunmuş, kabul edilmiş ve teyit edilmiştir. İşbu Sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
5.3. İşbu Sözleşme Alıcı’nın elektronik onayı tarihinde düzenlenmiş ve elektronik olarak Alıcı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.Siparişe ilişkin tüm sorular için müşteri hizmetleri ile +90 850 308 7668
numaralı telefon veya support@paywoow.com  e-posta adresi ile irtibata geçilebilir.
YETKİLİ YARGILAMA MAKAMI
Taraflar, Sözleşme’den doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri ve PayWoow’un kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Müşteri’nin ve PayWoow’un bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.
DİĞER HUSUSLAR
Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme, Uygulama üzerinden kabul edilmesi üzerine, Uygulama’ya kayıt olurken iletilen e-posta adresine gönderilir. Bu belgelere Uygulama üzerinden her zaman erişilebilir. Siparişe ilişkin tüm kayıtlar, ilgili yasalar çerçevesinde 10 (on) yıl süre ile PayWoow’un ve Anlaşmalı çalıştığı tüm uygulamaların siparişleri kayıtlarında saklanacaktır. Müşteri, onayı halinde Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak bu Form ile, satışa konu Ürün’ün temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri, iade ve cayma hakkı ile iletişim dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır.Bu Form’daki tüm hususlar Müşteri’nin Uygulama üzerinden elektronik olarak onayladığı an itibariyle geçerli olup, Sözleşme ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.
SORUMLULUK
PayWoow’un Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin Mücbir Sebep Halleri veya objektif olarak kendi kusurundan kaynaklanmayan diğer nedenlerle yerine getirilememesi durumunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır
YETKİLİ YARGILAMA MAKAMLARI
Taraflar, Sözleşme’den doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri ve PayWoow’un kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Müşteri’nin ve  PayWoow’un bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.
DELİL SÖZLEŞMESİ
Müşteri, Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta PayWoow’un resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veritabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının, delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
YÜRÜRLÜK
Müşteri’nin Uygulama’da “Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” seçeneğini onaylaması ile Form ve Sözleşme’nin tüm koşulları derhal yürürlüğe girer